Fluke CNX - pierwszy na rynku zestaw bezprzewodowych przyrządów diagnostycznych współpracujących z kamerami

Fluke CNX to cała rodzina bezprzewodowych przyrządów pomiarowych współpracujących ze sobą w czasie rzeczywistym. W jej skład wchodzą różne moduły pomiarowe oraz urządzenie główne zbierające bezprzewodowo dane z modułów. Rolę jednostki centralnej może pełnić multimetr cyfrowy, komputer z odpowiednią kartą lub kamera termowizyjna z serii Fluke Ti 1XX.

System CNX zapewnia szybką i wydajną diagnostykę dzięki możliwości jednoczesnego wykonywania aż do 10 pomiarów. Dane z modułów pomiarowych przesyłane są bezprzewodowo, w czasie rzeczywistym do odległego nawet o 20 metrów urządzenia głównego. Swoboda w konfiguracji zestawu przyrządów daje użytkownikom wybór spośród różnorodnych modułów pomiarowych w zależności od scenariusza diagnostycznego. W sprzedaży dostępne są zarówno gotowe zestawy przyrządów dedykowane do określonych zadań (np. CNX3000 GM – ogólny system konserwacyjny), jak i poszczególne moduły. Co ważne, każdy z modułów może też działać jako niezależne urządzenie. Poniżej prezentujemy części składowe systemu.

Urządzenia główne

Urządzeniem głównym, zbierającym i wyświetlającym dane z modułów może być multimetr cyfrowy, kamera termowizyjna z serii Fluke Ti1XX lub komputer wyposażony w odpowiednią kartę i oprogramowanie.

Bezprzewodowy multimetr Fluke CNX3000 ma wyświetlacz o maksymalnym wskazaniu 6000 i pracuje w pięciu zakresach pomiarowych dla napięć stałych i zmiennych od 600 mV do 1000 V z dokładnością 0,09% + 2. Mierzy: prąd do 400 mA, rezystancję w zakresach od 600,0 ? do 50,00  M? z funkcją ciągłości i testem diod, pojemność (w czterech zakresach od 1  nF) i częstotliwość do 100 kHz. Zasilanie akumulatorowe pozwala na 300 godzin pracy. Miernik waży 340 g przy wymiarach 4,75×9,3×20,7 cm. Multimetr Fluke CNX3000 może wyświetlać równocześnie pomiary z trzech modułów systemu CNX.

Z systemem CNX mogą współpracować kamery: Fluke Ti125, Ti110, Ti105, TiR125, TiR110, TiR105 i Ti100. Na wyświetlaczu kamery można śledzić pomiary z 5 modułów równocześnie z obrazem termicznym. Zarówno wyniki pomiarów, jak i obrazy termiczne mogą być eksportowane do programu SmartView®, co pozwala na tworzenie jeszcze dokładniejszej dokumentacji prac oraz raportów i analiz. Dołączenie kamery do systemu CNX nie wiąże się z żadnymi kosztami dla użytkownika. Wystarczy darmowy upgrade software’u za pośrednictwem programu SmartView®.

Odczyty z modułów pomiarowych mogą być też zbierane bezpośrednio przez komputer wyposażony w kartę Fluke CNX pc3000. Dołączony do karty program CNX sw3000 pracuje w środowisku Windows. Umożliwia dokonywanie pomiarów z 10 modułów CNX jednocześnie. Możliwe jest również tworzenie wykresów (w czasie rzeczywistym) dla poszczególnych odczytów modułów. Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi również pobieranie zarejestrowanych danych oraz dostosowywanie parametrów i ustawień modułów CNX, włącznie z nazwą modułu, interwałem rejestrowania i czasem trwania sesji. Dzięki funkcji zapisu umożliwia gromadzenie do 65000 zestawów odczytów z modułów (wartości minimalne, maksymalne i średnie) lub sesji wielokrotnego rejestrowania.

Moduły:

  • Fluke CNX i3000 iFlex – miernik prądu przemiennego z elastyczną sondą pomiarową. Umożliwia pomiary rzeczywistej wartości napięcia prądu przemiennego do 2500 A z dokładnością 3%. Elastyczna sonda prądowa iFlex pozwala dostać się do ciasnych, trudno dostępnych miejsc. Podświetlany wyświetlacz LCD 3,5 cyfry.
  • Fluke CNX a3000 – cęgowy miernik prądu przemiennego z wyświetlaczem 3,5 cyfry. Pozwala na pomiar rzeczywistej wartości napięcia prądu przemiennego do 400 A z dokładnością 2% do 100 Hz i 2,5% do 500 Hz. Klasa bezpieczeństwa: CAT III 600 V.
  • Fluke CNX v3000 – woltomierz napięcia przemiennego z wyświetlaczem 3,5 cyfry. Pracuje w czterech zakresach od 6 V do 1000 V z dokładnością 1% do 500 Hz i 2% do 1 kHz. Wykonuje 4 pomiary na sekundę. Klasa bezpieczeństwa: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.
  • Fluke CNX t3000 typu K – miernik temperatury z sondą termoparową typu K. Realizuje pomiary w zakresie –200°C do 1372°C, z rozdzielczością 0,1°C i dokładnością 0,5%.
  • Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniem centralnym znacznie przyspiesza i ułatwia pracę. Moduły można zainstalować w różnych punktach pomiarowych, a następnie z jednego miejsca monitorować wszystkie odczyty w tym samym czasie. Wykorzystanie systemu CNX poprawia również bezpieczeństwo pracy – mierniki systemu można umieścić w niebezpiecznych lub trudno dostępnych miejscach i obserwować odczyty z bezpiecznej odległości.x