Dzięki odpowiednim przyrządom pomiarowym można mierzyć podstawowe wielkości elektryczne oraz sygnały sterujące. Pomiary takie są konieczne nie tylko podczas diagnostyki instalacji oraz urządzeń elektrycznych ale również przy serwisowaniu systemów automatyki budynkowej i przemysłowej.

Fot. 1. Dzięki bezprzewodowej komunikacji urządzeń diagnostycznych można połączyć kilka mierników tworząc rozbudowane systemy pomiarowe. Dodatkowo przyrządy mogą współpracować z urządzeniami mobilnymi,

Wiele nowoczesnych przyrządów pomiarowych bazuje na bezprzewodowej technologii wymiany danych, i to nie tylko między przyrządem a komputerem, ale również pomiędzy poszczególnymi przyrządami pomiarowymi. W takim rozwiązaniu można połączyć kilka mierników, przez co powstają rozbudowane systemy pomiarowe. Przyrządy pracują w bezprzewodowej sieci wykorzystującej moduły pomiarowe. Dodatkowo przyrządy mogą współpracować z urządzeniami mobilnymi, co zwiększa elastyczność systemu. Zebrane wyniki pomiarów można bezprzewodowo wysłać do komputera oraz wyświetlać na aplikacjach mobilnych. W razie potrzeby wyodrębnia się sporadyczne zdarzenia lub rejestruje ewentualne wahania sygnałów wykorzystując do tego dziennik modułów. Przydatną funkcjonalnością jest możliwość przeprowadzenia rozmowy wideo pracownika w terenie z innymi członkami zespołu pomiarowego. Nowoczesne przyrządy pomiarowe mają ekrany dotykowe. Tym sposobem obsługa urządzenia jest czytelna. Ponadto wielodotyk pozwala zwiększyć intuicyjność obsługi, a przyrząd cechuje wysoki poziom odporności na działanie warunków środowiskowych.

Zdalny, bezprzewodowy pomiar

Wspomniana już technologia bezprzewodowej wymiany danych daje możliwość zdalnego wykonywania pomiarów z rejestracją wyników, przy zachowaniu jednoczesności pomiarów. W przykładowej aplikacji multimetr może wyświetlać wyniki pomiarów oraz odczytywać wyniki z kilku innych modułów działających bezprzewodowo. Z kolei kamery termowizyjne są w stanie zapisywać wyniki pomiarów zebrane bezprzewodowo i przedstawiać je w obrazie. W typowych przyrządach pomiarowych moduł pomiarowy można oddalić na 20 m. Odpowiednie moduły odpowiadają za pomiar prądu przemiennego o wartości do 2500 A z dokładnością 3 proc. a pamięć przechowująca wyniki pomiarów gromadzi do kilkudziesięciu tysięcy rekordów. W praktyce bezprzewodowe moduły pomiarowe umieszcza się bezpośrednio w miejscu wykonywania pomiaru. Przydatne rozwiązanie stanowi aplikacja pobierająca odczyt z modułów umieszczonych w miejscach pomiarów, które są zamknięte – np. rozdzielnie elektryczne, szafy sterownicze itp. Z takiego rozwiązania bardzo często korzysta się w diagnostyce przemysłowej bowiem moduły można podłączać w miejscach niebezpiecznych dla człowieka.\

Oprogramowania komputerowe do obróbki danych

Szereg możliwości w zakresie analizowania zebranych wyników pomiarów zapewnia dedykowane oprogramowanie komputerowe współpracujące z określonym przyrządem pomiarowym. Wiele aplikacji ma możliwość dostosowania raportu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Tworzone są więc optymalne formularze raportu, łącznie z logo firmy. Wiele programów jest w stanie współpracować z edytorami tekstów. Przeprowadzane są automatyczne obliczenia z narzędziami formuły. Przy diagnostyce maszyn i urządzeń elektroenergetycznych przydadzą się możliwości analityczne. Przede wszystkim chodzi o wyznaczanie trendów w oparciu o uzyskane dane.

Aplikacje na smartfonie

Aplikacje instalowane na smartfonie, przeznaczone do obsługi przyrządów pomiarowych, są bardzo proste w obsłudze. Każda funkcja pomiarowa ma przypisany samouczek. Niektóre aplikacje wykorzystują standardowe funkcje smartfona – wiadomości email, połączenia głosowe i wideo, robienie zdjęć itp. Oprócz tego są zapisywane i udostępniane wyniki pomiarów każdej osobie wchodzącej w skład zespołu pomiarowego. Dostęp do danych jest możliwy w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca. Dzięki specjalnym funkcjom wykonuje się szybki zapis pomiarów w telefonie. Można przeprowadzić ocenę trendów a użytkownik zyskuje przy tym bezpieczny, bezprzewodowy dostęp do dokumentacji zapisywanej w chmurze. Z całą pewnością można podsumować, że bezprzewodowy przesył danych w urządzeniach diagnostycznych nie tylko uprościł przeprowadzanie badań ale również wpłynął na szybkość ich analizy i wyciąganie wniosków z pomiarów.

Damian Żabicki

 

 

Więcej na temat: