Przed przeprowadzeniem pomiarów systemów uziemień i rezystywności gruntu, użytkownicy często zastanawiają się jakie przewody pomiarowe wybrać? Zazwyczaj problem leży w doborze parametrów przewodów pomiarowych, takich jak rodzaj żyły, rezystancji czy też długości, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa. Wspomniane powody zmartwień są jednak bezzasadne, ponieważ wszelkie wątpliwości rozwiązywane są przed producentów już na etapie projektowania mierników.

Pomiary systemów uziemień i gruntu – jakie przewody stosować?

Mierniki układów uziemień na zaciskach wyjściowych generują napięcie o wartości maksymalnej do 50 V i prąd o natężeniu do 50 mA.  Parametry te pod względem elektrycznym nie wymuszają zastosowania przewodów pomiarowych o szczególnych właściwościach. Wystarczający będzie już przewód dowolnego typu o przekroju około 1 mm2. Niemniej jednak, jeżeli zaistnieje konieczność uwzględnienia normy IEC 61010-1 CAT IV 100 V, to należy pamiętać, że przewód pomiarowy również jest częścią obwodu i musi spełniać określone wymogi.

Elementem wartym uwagi jest sonda/ elektroda uziomowa. Zdaniem niektórych użytkowników sondę należy głęboko wbić w ziemię. W rzeczywistości należy umieścić ją w ziemi na takiej głębokości, aby miernik mógł ją prawidłowo zidentyfikować. Mierniki uziemienia marki Megger ostrzegają, gdy elektrody nie są wystarczająco głęboko wbite w ziemię lub też gdy występują nieprawidłowości na drodze elektroda-grunt, co uniemożliwia uzyskania prawidłowych wyników pomiaru.

W celu ułatwienia pomiarów systemów uziemień oraz rozwiania jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do przewodów czy sond pomiarowych, firma Megger stworzyła serię zestawów pomiarowych ETK, która została zaprojektowana, aby uprościć i przyspieszyć procedurę pomiaru uziemienia i gruntu. Torba transportowa, w której umieszczony jest zestaw, chroni przed uszkodzeniami czy zanieczyszczeniami i ułatwia transport narzędzi.

Przewody ETK dostarczane są na lekkich szpulach kablowych, które w celu wygodnego i płynnego rozwijania/ zwijania, zostały wyposażone w rączki. Ta konstrukcja rozwiązuje problemy skręcania się przewodów na bębenku. Ponadto rozwiązanie to umożliwia rozwijanie przewodów po podłączeniu do miernika - rozwijają się swobodnie, gdy użytkownik kieruje się do punktu pomiarowego.

Pomiary systemów uziemień i gruntu – jakie przewody stosować?

W zestawie ETK każdy bębenek został wyposażony w uchwyty podtrzymujące elektrody pomiarowe, jak również w zaciski blokujące końce przewodów. Dzięki możliwości szeregowego połączenia szpul, można wydłużyć obwód pomiarowy, co jest przydatne między innymi na terenach stacji energetycznych , gdzie wymagane są dłuższe odcinki między punktami pomiarowymi sond. Zaleca się rozmieszczenie sond w odległościach równej 10-krotności najdłuższego wymiaru systemu uziemienia (np. 100 m dla siatki uziemienia o wymiarach 10x10 m), aby można było uzyskać „płaską” część charakterystyki rezystancji podczas wykonywania pomiarów spadku potencjału. Pozycja sondy prądowej jest istotna dla uzyskania prawidłowych wyników, ponieważ gdy odległość między badaną elektrodą uziemienia a sondą prądową jest zbyt mała, pola elektryczne każdej z nich nałożą się na siebie i pogorszą dokładność pomiaru.

Pozostałe akcesoria zestawu ETK obejmują osobne kalibratory do miernika i zacisków pomiarowych, dzięki którym użytkownik może sprawdzić prawidłowość funkcjonowania i dokładność wskazań przed rozpoczęciem testu i po jego zakończeniu. W zestawie znajduje się również taśma miernicza, za pomocą której można rozmieścić elektrody pomiarowe we właściwych odległościach. Całości dopełniają przewody pomiarowe z zaciskami do przeprowadzenia testów ciągłości obwodu.

Zestaw akcesoriów do pomiaru uziemień Megger oferowany jest w pięciu różnych wersjach, odpowiednich do różnych zastosowań. Opcjonalnie dostępne są również cęgi prądowe oraz napięciowe, umożliwiające przeprowadzenie pomiarów metodą bez zastosowania uziomów pomocniczych oraz ART (bez odłączania uziomu) oraz wskazania wartości prądów upływu.

Szczegółowe informacje na temat pozostałych mierników Aparatury pomiarowej znajdują się na stronie oraz katalogu Megger.