Dynamiczny rozwój elektroniki i nowoczesnych, zminiaturyzowanych rozwiązań technologicznych pozwala na konstruowanie urządzeń pomiarowych, które do tej pory były nieosiągalne dla użytkowników wykonujących badania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. W tym obszarze najbardziej popularne wśród pomiarowców są urządzenia wielofunkcyjne.

MPI-540 – więcej niż miernik wielofunkcyjny

Nowy miernik firmy SONEL S.A. MPI-540 wyróżnia się spośród innych rozbudowaną funkcjonalnością, wbudowanym trójfazowym rejestratorem parametrów jakości zasilania oraz całkiem nowym podejściem do sposobu obsługi urządzenia poprzez duży 7” ekran dotykowy.

MPI-540 – więcej niż miernik wielofunkcyjny

Nowy wymiar przyrządu wielofunkcyjnego

Zastosowanie 7-calowego ekranu dotykowego całkowicie zmieniło ergonomię, łatwość i szybkość obsługi, otwierając jednocześnie nowe obszary wykorzystania miernika. MPI-540 umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów z zakresu ochrony przeciwporażeniowej, przewidzianych w normie PN-EN 60364-6. Istnieje jednak coś, co czyni go zupełnie wyjątkowym w swojej klasie. Jest to wbudowany trójfazowy rejestrator parametrów zasilania, który umożliwia ocenę jakości energii. Rejestracja odbywa się według algorytmów normy IEC 61000-4-30 dla klasy S.

W ergonomicznej i wygodnej obudowie umieszczono przyrząd o niespotykanym do tej pory zakresie zastosowań. Pojemny akumulator Li-Ion, opcja wykonywania pomiarów przy jednoczesnym zasilaniu z sieci, mnogość interfejsów czy bezprzewodowa komunikacja świadczą o tym, że zadbano o każdy szczegół mogący poszerzyć zastosowanie przyrządu i usprawnić pracę pomiarowca.

MPI-540 – więcej niż miernik wielofunkcyjny

Ochrona przeciwporażeniowa

Miernikiem wykonamy szereg pomiarów z zakresu ochrony przeciwporażeniowej:

  • impedancja pętli zwarcia (również obwody z wyłącznikami RCD),
  • badanie parametrów wyłączników RCD,
  • rezystancja izolacji,
  • rezystancja uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywności gruntu),
  • ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.

Dodatkowo istnieje możliwość pomiaru natężenia oświetlenia, sprawdzenia kolejności faz i kierunku wirowania silnika. Rozbudowana baza zabezpieczeń oraz opcja ustawienia limitów dla poszczególnych funkcji pomiarowych umożliwia błyskawiczną ocenę poprawności badanej instalacji. Wyniki pomiarów można zapisać w strukturze drzewiastej pamięci miernika.

Analiza jakości energii na pokładzie

Kluczowe znaczenie w branży zyskuje analiza jakości energii elektrycznej. Problemy spowodowane złą jakością zasilania w znacznym stopniu utrudniają życie użytkownikom sieci i mogą się przyczynić do istotnych strat materialnych. Odpowiedzialność za to ponosi zarówno dostawca, jak i odbiorca energii elektrycznej. Zawarty w MPI-540 trójfazowy rejestrator parametrów zasilania wychodzi naprzeciw zmieniającym się wymaganiom. Za jego pomocą zarejestrujemy szereg wielkości takich jak napięcie i prąd wraz z ich harmonicznymi, wszystkie moce, współczynniki THD i mocy, asymetrie. Tryb odczytów bieżących w połączeniu z dużym i czytelnym wyświetlaczem daje możliwość śledzenia wykresów i parametrów w czasie rzeczywistym. Będąc na obiekcie użytkownik może analizować prezentowane wielkości. Rejestrowane dane są zapisywane na zewnętrzną kartę pamięci. Można je również przeanalizować za pomocą bezpłatnego programu Sonel Analiza: zaawansowanego oprogramowania na PC, z którym współpracuje miernik.

MPI-540 – więcej niż miernik wielofunkcyjny

Przyczyny częstych awarii urządzeń, zwiększonego poboru energii czy też nadmiernego grzania się przewodów to nie wszystko, co możemy zdiagnozować dzięki MPI-540. Producent poszedł krok naprzód, wyposażając przyrząd w unikalną funkcję kalkulatora strat energii. Za pomocą tego narzędzia można szybko oszacować potencjalne koszty, ponoszone przez złej jakości zasilanie na przestrzeni kolejnego dnia, miesiąca bądź roku. Dodatkowo użytkownik dostaje informacje na temat tego, co je powoduje. Kwoty związane ze stratami z tytułu rezystancji przewodów, wyższych harmonicznych, asymetrii sieci i mocy biernej są wyliczane osobno, w ustawionej walucie, za wybrany czasookres. Daje to natychmiastową informację o tym, czy opłaca się podejmować działania ograniczające straty. Kalkulator je estymuje na przyszłość na podstawie wprowadzonych i rejestrowanych parametrów.

MPI-540 – więcej niż miernik wielofunkcyjny

Inne ciekawe narzędzie, będące integralną częścią rejestratora, to kalkulator taryf energii. Bazując na zarejestrowanych już danych, pozwala on użytkownikowi dobrać w prosty sposób optymalną taryfę energii czynnej.

MPI celuje w przyszłość

Nie da się nie zauważyć, że pod względem możliwości MPI-540 wykracza poza ofertę przyrządów wielofunkcyjnych obecnych na rynku. Miernik jest przeznaczony dla tych, którzy obok pomiarów związanych z ochroną przeciwporażeniową działają również w innych obszarach, jak chociażby analiza jakości energii. Sonel nieustannie pracuje nad rozwojem swojego flagowca. Wkrótce jeszcze bardziej poszerzy już i tak imponujący zakres zastosowań o adapter do badania stacji ładowania aut elektrycznych.

Tomasz Gorzelańczyk
SONEL S.A.
www.sonel.plx