Poszukiwanie tras kabli i przewodów sprawia nie lada trudność instalatorom i pracownikom firm wykonawczych. Mimo że dobra praktyka instalatorska oraz norma N-SEP-E-002 określają strefy prowadzenia przewodów w ścianach, często brak rzetelności i konsekwencji skutkuje pojawianiem się przewodów elektrycznych w najmniej spodziewanych miejscach. To z kolei może skończyć się uszkodzeniem przewodów elektrycznych spowodowanym przewierceniem, przebiciem czy zwarciem przez metalowy wkręt.

Rys. 1. Zestaw Sonel LKZ-720Rys. 1. Zestaw Sonel LKZ-720

Kolejną problematyczną sytuacją jest lokalizacja wypustów, które po przejściu ekipy tynkarskiej w „magiczny” sposób zniknęły z pola widzenia, uniemożliwiając montaż gniazd lub łączników. Inwentaryzacja starych instalacji, identyfikacja zabezpieczeń, znajdowanie zwarć i przerw w obwodach elektrycznych stanowią trudne zadanie nawet dla profesjonalistów.

Praktyczne rozwiązanie od Sonel

Rozwiązaniem problemu może okazać się lokalizator przewodów i kabli Sonel LKZ-720, przeznaczony głównie do wykrywania przewodów w obiektach budowlanych w różnych środowiskach (beton, cegła, drewno), ale także do wykrywania kabli ziemnych. Dzięki użyciu urządzenia możliwa jest lokalizacja przewodów i kabli pod napięciem oraz bez napięcia. Lokalizator wykrywa pole elektryczne 50/60 Hz (tryb neonówka) i identyfikuje zabezpieczenia instalacyjne - wyłączniki nadprądowe i wyłączniki różnicowe. Sonel LKZ-720 ma ponadto możliwość rozpoznawania i identyfikacji fazy napięcia sieciowego.

Przy konstruowaniu urządzenia szczególny nacisk położono na maksymalną przejrzystość dużej ilości informacji przekazywanych operatorowi, przy jednoczesnym zachowaniu ich przydatności. Specjalnie zaprojektowana antena 3D zwiększa precyzję lokalizacji przewodów.

Podczas prowadzonych prac lokalizacyjnych operator, oprócz oczywistych informacji o ułożeniu obiektu, otrzymuje informację o jakości nadawanego sygnału, kierunku z którego jest on nadawany oraz o aktualnych nastawach jednego z czterech możliwych do zastosowania nadajników.

Najważniejsze cechy Sonel LKZ-720:

  • wykrywanie przewodów w sufitach, ścianach i podłogach,
  • lokalizowanie przerw w przewodach,
  • lokalizowanie tras zwartych obwodów,
  • lokalizowanie uszkodzeń przewodów uziemiających w instalacji trójfazowej,
  • śledzenie przebiegu kabli do głębokości 2 m (w trybie „prądowym”) na długości 500 m (przy uzupełnieniu zestawu o dodatkowe akcesoria),
  • śledzenie przebiegu przewodzących rur instalacji wodnej lub CO,
  • identyfikacja przewodów w instalacji,
  • identyfikacja wyłączników nadprądowych, wyłączników różnicowych, wyłączników instalacyjnych,
  • identyfikacja fazy napięcia sieciowego w obwodach wielofazowych.
Rys. 2. Przykładowe informacje na wyświetlaczu odbiornika, dotyczące położenia lokalizowanego obiektuRys. 2. Przykładowe informacje na wyświetlaczu odbiornika, dotyczące położenia lokalizowanego obiektu

Szybko, efektywnie i intuicyjnie

Ze względu na swoje właściwości lokalizator umożliwia precyzyjnie wyznaczyć przebieg tras kabli i przewodów oraz miejsca potencjalnych usterek. Zdecydowanie najłatwiej posłużyć się w tym celu techniką dwuetapową. Szybko i wstępnie zlokalizować interesujący nas obiekt w metodzie 2D, a następnie, stosując metodę 3D, bardzo precyzyjnie wyznaczyć ułożenie obiektu lub miejsce defektu. Jest to szczególnie przydatne, kiedy mamy do czynienia z efektem pracy niepokrywającym się w żaden sposób z dokumentacją instalacji. Prowadząc lokalizację odbiornik informuje nas, z którego kierunku nadawany jest sygnał, tzn. miejsca przyłączania nadajnika. Dodatkowo wskaźniki na wyświetlaczu pokazują kierunek i położenie lokalizowanego przewodu względem odbiornika. Dzięki tym informacjom lokalizacja odbywa się szybko, efektywnie i bardzo intuicyjnie.

Lokalizacja przewodów wielożyłowych

Dzięki Sonel LKZ-720 można precyzyjnie zlokalizować przewody wielożyłowe. Znalezienie odpowiedniej żyły bądź przewodu, spośród nierzadko kilkudziesięciu ułożonych w korytach kablowych, odbywa się na tej samej zasadzie, co lokalizacja przewodów w ścianach. Zastosowanie w lokalizatorze pionierskich rozwiązań detekcji sygnałów, poprzez zredukowanie do minimum filtracji analogowej i zastąpienie jej cyfrowym przetwarzaniem sygnałów (ang. DSP – Digital Signal Processing) realizowanym w mikroprocesorze, w istotny sposób zminimalizowało możliwość błędnej identyfikacji przewodu. Algorytmy DSP zawierają nowatorską metodę numeryczną rozpoznawania wzorców, opracowaną przez Sonel S.A. specjalnie na potrzeby tego projektu. Uzyskano dzięki temu niezwykle dużą czułość i jednocześnie odporność urządzenia na szumy oraz zakłócenia. Rewolucyjnym rozwiązaniem jest też trójwymiarowe lokalizowanie przewodów, dzięki któremu możemy bardzo łatwo i sprawnie określić nie tylko położenie przewodu, ale również kierunek, w którym „biegnie” nadawany sygnał.

Rys. 3. Lokalizacja zabezpieczeń w rozdzielnicyRys. 3. Lokalizacja zabezpieczeń w rozdzielnicy

Identyfikacja zabezpieczeń w rozdzielnicy elektrycznej

Kolejnym zastosowaniem Sonel LKZ-720 jest wskazanie właściwego, spośród wielu dostępnych w tablicy rozdzielczej, elementu automatyki zabezpieczeniowej obwodu. Wystarczy podłączyć nadajnik do interesującego nas miejsca, a odbiornikiem możemy wskazać właściwe zabezpieczenie interesującego nas obwodu. Przy dużej ilości pól w rozdzielnicy można dla wygody posłużyć się specjalną sondą dodatkową, pozwalającą uzyskać nieosiągalną do tej pory precyzję w lokalizacji.

Inne unikalne cechy Sonel LKZ-720

Kolejną innowacją jest możliwość bezdotykowego określenia kierunku wirowania faz w układzie trójfazowym sieci. Urządzenie ma ponadto możliwość współpracy z wieloma nadajnikami oraz pracy z cęgami odbiorczymi i nadawczymi.

Istotne jest również wyposażenie dodatkowe: sonda dotykowa i bezdotykowa oraz możliwość zastosowania dowolnych słuchawek ułatwiających prowadzenie lokalizacji w pomieszczeniach o znacznym natężeniu hałasu.

Oprócz podwyższonych parametrów użytkowych, w porównaniu do tradycyjnych lokalizatorów, urządzenie Sonel LKZ-720 jest także mniej wrażliwe na zmiany temperatury, a ewentualnej rekalibracji zestawu nadajnik/odbiornik może dokonać okresowo sam użytkownik. Jest ona całkowicie automatyczna i zajmuje nie dłużej niż 3 minuty.

Roman Domański, Wojciech Siergiej
SONEL S.A.x