Oferowane na rynku rozdzielnice multimedialne są przede wszystkim uniwersalne. Właściwość w tym zakresie umożliwia rozdział nie tylko energii elektrycznej ale i sygnałów teletechnicznych.

Więcej

Nie wykonamy większości prac budowlanych, wykończeniowych czy instalacyjnych, jeśli nie zadbamy o dostęp do sieci energetycznej. Rozdzielnice budowlane to więc urządzenia niezbędne na placu budowy. Wymagające warunki sprawiają jednak, że na pierwszym miejscu powinniśmy stawiać bezpieczeństwo użytkowania.

Więcej

Obudowy, tak jak inne komponenty wymagają ciągłego rozwoju, by dostosować się do współczesnych wymogów. Zmieniają się potrzeby, powstają nowe urządzenia i rozwiązania wymagającego nie tylko odpowiednio wysokiej jakości, czy spełnienia obowiązujących norm, ale także lepszego dopasowania do konkretnych projektów i przyszłych produktów.

Więcej

Zasilanie w energię elektryczną terenu budowy jest jednym z podstawowych działań podczas przygotowań do rozpoczęcia prac. Każdy plac budowy jest inny, tym samym mamy różne wymagania w zakresie rozdziału energii.

Więcej

W przemyśle spożywczym produkcja w warunkach higienicznych jest absolutnym obowiązkiem. W związku z tym urządzenia i maszyny używane w otwartych procesach oraz ich komponenty muszą dawać możliwość szybkiego i łatwego czyszczenia. Decydujący wpływ na przebieg czyszczenia mają tutaj zastosowane materiały oraz ukształtowanie geometryczne urządzeń produkcyjnych. W technologii obudów elektrycznych instalacji sterowniczych ugruntowała się pozycja obudów specjalnych Hygienic Design, oferujących liczne zalety w stosunku do zwykłych obudów – możliwość szybkiego czyszczenia i zapobiegania tworzeniu się ognisk zanieczyszczeń.

Więcej

Oszczędność miejsca z jednej strony, przejrzystość i funkcjonalność z drugiej - takie są dziś wymagania w celu zapewnienia efektywnej produkcji szaf sterowniczych. Mając to na uwadze coraz więcej złączek opracowuje się dla coraz bardziej wyspecjalizowanych zastosowań. Weźmy na przykład dwa nowe złącza silnikowe firmy Phoenix Contact, oferujące użytkownikom liczne korzyści.

Więcej

Przestrzeń jest cenna – zwłaszcza gdy chodzi o duże gęstości upakowania w elektrotechnice. Konstruktorzy aparatury sterowniczej i rozdzielczej muszą umieszczać w szafach sterowniczych coraz więcej komponentów mechanicznych i elektrotechnicznych. Jak można stworzyć większą przestrzeń pod zabudowę wewnętrzną kompaktowych obudów sterowniczych? Rittal pokazuje to na przykładzie inteligentnego elementu wyposażenia: szyny Rittal do zabudowy wewnętrznej w obudowach sterowniczych Kompakt AE.

Więcej

Na rynku prefabrykacji, utrzymania ruchu, automatyki i energetyki stosowanie szaf i obudów jest konieczne. Ich funkcja wydaje się być oczywista, a zastosowanie proste. Najczęściej stosowana obudowa metalowa pozwala na zabudowanie elementów wykonawczych w jednym miejscu i gwarantuje ich bezpieczną pracę, chroniąc przed dostępem osób niepowołanych lub warunków atmosferycznych. Te podstawowe parametry spełnia również obudowa wykonana z tworzywa.

Szafy sterownicze

Warto jednak bliżej przyjrzeć się obudowom na rynku, porównać je i zastanowić się, czy stosowanie dowolnie wybranej obudowy jest zasadne. Częstym stwierdzeniem, jakie słyszy się przy okazji spotkań osób z branży, jest „szafka to szafka, nad czy się tu zastanawiać – byle była i była tania”. Głównym argumentem stojącym za wyborem szafy jest więc w wielu przypadkach jej niska cena. Jest to krótkowzroczne spojrzenie na sprawę, dające złudzenie pozytywnego rozwiązania problemu, jakim jest realizacja projektu. Szafa jako miejsce, w którym znajdują się elementy automatyki, ma za zadanie nie tylko zabezpieczyć zamontowane wewnątrz komponenty. Jej rola jest znacznie ważniejsza i polega przede wszystkim na ochronie procesu realizowanego za pomocą instrumentów zainstalowanych wewnątrz szafy sterowniczej. Jeśli na sprawę spojrzymy z tej strony, z pewnością możemy stwierdzić, że szafa staje się jednym z najważniejszych elementów całej technicznej układanki.

Praktyka inżynierska pokazuje jednak, że – wbrew obiegowej opinii – szafa to tylko szafa i nie ma w niej nic specjalnego, można wymienić kilka kluczowych parametrów dotyczących właściwości konstrukcji. Poza podstawowymi parametrami, takimi jak klasa ochrony (szczelności) IP, czy też wytrzymałość mechaniczna (np. na uderzenia) czyli stopień IK, powinniśmy brać pod uwagę: certyfi katy, sztywność konstrukcji, którą możemy zdefi niować jako odporność na zewnętrzne siły i momenty mechaniczne powodujące występowanie w konstrukcji naprężeń związanych ze skręcaniem, rozciąganiem i ściskaniem. I tu warto zaufać producentom szaf, którzy projektując szafy biorą pod uwagę takie aspekty. Takim producentem jest fi rma ETA pochodząca z Włoch. Jej przedstawicielem na Polski rynek jest fi rma ASTAT z Poznania. Firma ma w ofercie szafy sterownicze każdego rodzaju; szeregowe, monobloki, naścienne, pulpity sterownicze i szafy rackowe/teleinformatyczne.

Szafy sterownicze

ETA, jako producent szaf, rozumie potrzeby wymagających klientów, dlatego też może się wylegitymować niezbędnymi certyfi katami spotykanymi w każdej dziedzinie przemysłu. Spełnia normy warunków morskich, kopalnianych, energetycznych, stref zagrożonych wybuchem, gwarantując bezpieczną, długoletnią pracę urządzeń zainstalowanych wewnątrz obudowy. Producent ETA podchodzi do sprawy poważnie, wszystkie szafy są projektowane od podstaw, kompleksowo realizując potrzeby najbardziej wymagających klientów. Obliczenia prowadzone metodą elementów skończonych zapewniają spełnienie najwyższych parametrów konstrukcji. Szkielet przypomina konstrukcją klatkę bezpieczeństwa stosowaną w autach, dzięki czemu klient zyskuje pewność, że szafa ma wysoką (sięgającą 1500 kg) obciążalność i sztywność konstrukcji. Cechy te mają szczególne znaczenie, jeśli szafy znajdują się w strefi e, gdzie występują wysokie wibracje. Dodatkowo producent ETA ma w swojej ofercie szafy dedykowane do obszarów zagrożonych sejsmicznie; mają one dodatkowe wsporniki oraz specjalnie wykonane cokoły antywibracyjne. Dodając do tego rozwiązania stosowane na rynku spożywczym i chemicznym, rozwiązania ze stali nierdzewnej, otrzymujemy kompleksową ofertę szaf sterowniczych. Dzięki wsparciu technicznemu można stosować szafy fi rmy ETA, będąc spokojnym o ich długotrwałą pracę, jednocześnie spełniając najwyżej postawione wymagania. Potwierdzają to referencje od fi rm takich jak SIEMENS, ALSTOM, ABB, BMW, AIRBUS, FERRERO i EATON.

Michał Liberadzki Product Manager w firmie ASTAT sp. z o.o.

W montażu szaf sterowniczych liczy się szybkość. Dlatego komponenty muszą pozwalać na możliwie najłatwiejszy montaż, zgodnie z zasadą plug & play. Im mniej czynności, tym lepiej. Kluczem jest tutaj integracja elementów z jednego źródła. Rittal prezentuje prototyp nowego rozwiązania integracji szafy sterowniczej i systemu chłodzenia. Zintegrowany system chłodzenia sprawia, że czasochłonny montaż klimatyzatorów w częściach bocznych lub dachowych jest już przeszłością.

Więcej

Rozdzielnice MSF firmy Elektro-Plast Nasielsk zostały tak przemyślane, aby maksymalnie uprościć pracę instalatora, a następnie użytkowanie urządzenia i jednocześnie umożliwić szybką modernizację instalacji elektrycznej oraz systemów multimedialnych budynków.

Więcej
x