Nowoczesne budownictwo dyktuje bardzo surowe wymagania dotyczące niezawodności systemów elektrycznych, zwłaszcza w kontekście pożaru i szczególnie w miejscach, w których przebywa wiele osób takich jak: szkoły, szpitale, urzędy, zakłady przemysłowe lub centra handlowe. Wtedy podtrzymanie funkcji systemów elektrycznych staje się kluczowym zagadnieniem i można ogólnie założyć, że jeśli podczas pożaru nie dochodzi do zwarcia ani przerwania dopływu prądu do ważnych systemów bezpieczeństwa (np. zasilających drogi ewakuacyjne i ratunkowe), to podtrzymanie funkcji elektrycznych jest zachowane.

wke ak rozdzielnice e30 e60 e90 produkcji spelsberg

Spelsberg to firma z ponad 114-letnim doświadczeniem w produkcji puszek, obudów klasy premium i ważną częścią oferty stanowią produkty z podtrzymaniem funkcji elektrycznych w czasie pożaru, a asortyment ten obejmuje zarówno puszki jak i rozdzielnice. Rozdzielnice Spelsberg z podtrzymaniem funkcji elektrycznych w czasie pożaru to system WKE AK i są to gotowe zestawy do zabudowy aparatury modułowej od 14 do 70 modułów. Oznaczenia odpowiednio: WKE AK 14, WKE AK 28, WKE AK 42, WKE AK 56, WKE AK 70

Podstawowe informacje techniczne:

  • podtrzymanie funkcji E30-E90 
  • 400 V AC/DC • prąd max. 63 A
  • IP65 
  • IK10 (wytrzymałość mechaniczna) 
  • II klasa ochronności, materiał BEZHALOGENOWY
  • wyposażone w zaciski PE/N
  • drzwi zewnętrzne zamykane na klucz 
  • wprowadzenie kabli od góry przez piankową płytę przepustową
  • dostępne także wersje z drzwiami otwieranymi na prawą stronę – wtedy „R” na końcu symbolu
wke ak rozdzielnice e30 e60 e90 produkcji spelsberg2

System WKE AK posiada: certyfi kat VDE zgodnie z EN 61439-2, atest wydany przez MPA Drezno (Instytut Testowania Materiałów sprawdzający zgodności parametrów danego materiału z wymaganiami norm europejskich EN) zgodnie z DIN 4102-2, wytrzymałość ogniową F90 (I90) czyli jest przeznaczony do stosowania w instalacjach dróg ratunkowych i ucieczkowych zgodnie z MLAR 2005. Rodzina produktów Spelsberg z podtrzymaniem funkcji w czasie pożaru zapoczątkowała rozwój tej tematyki i konsekwentnie rozwijana uczyniła nas wiodącym dostawcą i kreatorem tego typu rozwiązań. Puszki i rozdzielnice Spelsberg stanowią ważną część koncepcji bezpieczeństwa budynków na całym świecie chroniąc czułą aparaturę przed pożarem, wysoką temperaturą, dymem i wilgocią. Są sprawdzone i niezawodne więc cieszą się dużym zaufaniem klientów.

Więcej szczegółów na www.spelsberg.pl

Robert Marzecx