Systemy zarządzania energią i innymi mediami zyskują coraz więcej zwolenników. O płynących z ich zastosowania korzyściach pisze się i mówi i coraz częściej. W całej tej dyskusji stosunkowo niewiele uwagi poświęca się etapowi, który poprzedza samo zarządzanie a jest jednym z kluczowych czynników determinujących ten proces. Mowa oczywiście o procesie decyzyjnym i wyborze właściwego rozwiązania. Od dokonanego wyboru zależy, czy wybrane rozwiązanie będzie wspierać realizację codziennych zadań, czy przeszkadzać i dokładać obowiązków.

System zarządzania energią, czyli skuteczne antidotum na rosnące ceny

Kryteria wyboru systemu

Decydując się na wdrożenie systemu do zarządzania energią, poza najbardziej oczywistymi kryteriami, takimi jak: dostęp do danych online, raportowanie, alerty o zbliżającym się przekroczeniu, czy definiowanie mocy zamówionej, nie należy zapominać o pozostałych czynnikach, mniej oczywistych, ale równie ważnych.

Centralizacja danych i zarządzanie nimi w jednym rozwiązaniu. Takie kompleksowe podejście pozwala nie tylko na znaczącą oszczędność czasu związanego z raportowaniem, analizowaniem i podejmowaniem decyzji zarządczych, ale i na uzyskanie lepszych i szybciej widocznych efektów.

Dostosowanie systemu do obiektu i możliwość swobodnej konfiguracji pozwalające na wykorzystanie takich urządzeń, systemów i standardów komunikacyjnych, które będą uwzględniały specyfikę obiektu. Podejście takie gwarantuje zastosowanie najlepszego z listy dostępnych rozwiązań, zgodnie z przyjętymi przez klienta priorytetami i założonymi celami biznesowymi.

Możliwość zdalnego dostępu i zarządzania monitorowanymi parametrami na wszystkich obiektach z dowolnego miejsca. Swoboda dostępu to bieżących danych, niezależnie od czasu i miejsca to czynnik w znacznym stopniu determinujący proces zarządczy. Bieżąca analiza danych, ingerowania w zadane parametry i zdalne sterowanie urządzeniami i procesami pozwalają na optymalizację na każdym z kolejnych etapów, od planowania, po rozliczanie kosztów.

Integracja z rozwiązaniami z obszaru ERP, BI, IoT, IIoT i in. Otwarta architektura systemu do zarządzania energią, dająca możliwość współpracy z innymi użytkowanymi w przedsiębiorstwie systemami to warunek konieczny. Swobodna wymiany danych usprawnia proces obiegu informacji i dokumentów, minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów i pozwala na osiągnięcie znacznie lepszych efektów. Brak „porozumienia” pomiędzy rozwiązaniami w znacznym stopniu obniża efektywność działania każdego z nich.

Łatwość rozbudowy rozwiązania w czasie to ważny warunek, o wadze którego przekonać się można z czasem w miarę rozwoju firmy. Mimo to warto wziąć go pod uwagę już na etapie wyboru systemu. Wybór rozwiązania zamkniętego oznacza ograniczenie szans rozwojowych własnego przedsiębiorstwa lub znaczne koszty wynikające z konieczności ponownej zmiany systemu.
Poziom skomplikowania wdrożenia i metody wdrażania z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń umożliwiają szybkie wdrożenie i jeszcze szybsze uruchomienie systemu. Krótki czas i niewielkie nakłady pracy generują umiarkowane koszty, znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych długich i skomplikowanych wdrożeń.

SABUR System zarządzania energią

System Zarządzania Energią oferowany przez firmę SABUR jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku, nie tylko pod względem funkcjonalności, ale i pozostałych istotnych, z punktu widzenia użytkownika kryteriów. Rozwiązanie dedykowane jest dla właścicieli, zarządców i deweloperów nowoczesnych powierzchni magazynowych, biurowych, handlowych oraz produkcyjnych. Prosta instalacja, łatwa konfiguracja, intuicyjny interfejs, czy nowoczesna wizualizacja to wartości dodane, dzięki którym wymierne korzyści z zastosowania systemu do zarządzania energią widoczne są już na etapie wdrożenia.

Jak działa system zarządzania energią?

Za pośrednictwem systemu zbierane są dane dotyczące zużycia. Dane te są analizowane on-line, a użytkownik końcowy otrzymuje następujące informacje:

 • bieżące wykorzystanie mediów (energia, woda, gaz, ciepło, sprzężone powietrze, inne),
 • analiza mocy średniej 15-minutowej,
 • ostrzeżenia o zbilżających się przekroczeniach (alerty e-mail),
 • predykcja przekroczeń,
 • definiowanie mocy zamówionej dla obiektu i odbiorców.

Dzięki temu, że aplikacja została wykonana w standardzie HTML 5, dostęp do danych może odbywać się z dowolnych urządzeń mobilnych.

Rozwiązanie w chmurze

System zarządzania energią to rozwiązanie chmurowe (cloud computing), dzięki czemu zarządcy obiektów rozproszonych otrzymują narzędzie dostępu do danych ze wszystkich obiektów i aplikacji za pośrednictwem Internetu. Rozwiązanie chmurowe eliminuje konieczność zakupu drogiego sprzętu (komputery, serwery), oraz zapewnia użytkownikom możliwość pracy z dowolnego miejsca, co jest szczególnie ważne w zarządzaniu obiektami rozproszonymi.
Ciekawostką jest również fakt, że poza zarządcami powierzchni dostęp do danych mają także klienci końcowi – najemcy. Dzięki dostarczanym im informacjom mogą podejmować własne - indywidualne decyzje i uczestniczyć w zarządzaniu energią na poziomie najmowanego lokalu.

Źródła korzyści

System zarządzania energią to rozwiązanie o szybkim zwrocie z inwestycji, głównie dzięki temu, że:

 • jest to jeden kompleksowy system dedykowany dla wielu obiektów,
 • monitoruje wszystkie media z zastosowaniem jednego rozwiązania,
 • dzięki zastawaniu chmury minimalizuje koszty zakupu sprzętu komputerowego,
 • umożliwia szybką rozbudowę rozwiązania o nowe obiekty w kolejnych lokalizacjach,
 • zastosowany strażnik mocy nie dopuszcza do przekroczenia wartości zamówionej,
 • planowanie zakupu energii pozwala na wybór najkorzystniejszej taryfy.

Zapraszamy na stronę firmy SABUR - dostawcy rozwiązań z obszaru automatyki przemysłowej i budynkowej, na której znajduje się więcej informacji na temat systemu zarządzania energią. Zapraszamy do lektury!

Więcej na temat: