EVER Sp. z o.o. - doświadczony polski producent, znany głównie z produkcji zasilaczy UPS, wprowadza na rynek specjalistyczny zasilacz UZS-230V-1kW-1F dedykowany do współpracy z napędami bram stosowanymi w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230 V, o zapotrzebowaniu na moc nie większym niż 1 kVA / 1 kW.

Polskie certyfikowane rozwiązanie zasilania do systemów ppoż. UZS-230V-1kW-1F

Produkt skonstruowany i wyprodukowany w całości w Polsce wyróżnia się na tle innych dostępnych na rynku niewielką powierzchnią montażową (szer. 290 mm x wys. 500 mm), niską masą urządzenia (niecałe 24 kg), jak i możliwością instalacji na powierzchni o niskiej nośności (warstwowe płyty typu Sandwich oraz ściany kartonowo-gipsowe, montaż w 4 do 10 punktach). Dużym atutem rozwiązania jest pakiet akumulatorów z gwarantowaną jakością, krótkim czasem ładowania oraz ergonomiczną wymianą. Najnowsze rozwiązanie firmy EVER, jako jedno z nielicznych rozwiązań w swojej kategorii, uzyskało certyfikat stałości właściwości użytkowych wg normy PN-EN 12101-10 wymagany ustawą o wyrobach budowlanych oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB wymagane ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Zasilacz UZS-230V-1kW-1F wprowadzany jest na rynek przez polskiego producenta UPS-ów firmę EVER Sp. z o.o., specjalizującego się od lat 90-tych w produkcji urządzeń zasilania gwarantowanego, zabezpieczających przed utratą danych w systemach informatycznych, zapewniających ciągłość procesów produkcyjnych oraz ograniczających zagrożenia przed nagłą utratą zasilania bądź nieprawidłowościami w zasilaniu sieciowym.  EVER dedykuje swój nowy produkt do zasilania systemów napowietrzających w systemach wentylacji pożarowej. W przypadku systemów pożarowej wentylacji mechanicznej, brak zapewnienia dopływu świeżego powietrza zwiększa ryzyko wystąpienia dodatkowej szkody, nie tylko w trakcie pożaru, ale również podczas przeprowadzania testów urządzeń systemu oddymiania lub fałszywego alarmu. Branża przemysłowa jest bardzo wrażliwa na nieplanowane przestoje technologiczne i jako pierwsza wymusza szukanie niezawodnych rozwiązań, a zasilacz jest odpowiedzią na potrzeby klientów ceniących niezawodność.

W większości przypadków systemów wentylacji pożarowej, dopływ świeżego powietrza opiera się na elementach wykorzystywanych również do użytku codziennego takich jak np. drzwi, bramy, klapy wentylacyjne. Często jednak zapomina się o tym, jaką rolę pełni brama wykorzystywana jako klapa otworu napowietrzającego. Brama pełniąca rolę klapy systemu kompensacji lub dopływu powietrza, gdy w obiekcie mamy stan pożaru, a zasilanie dedykowane na potrzeby codziennego użytkowania powinno być odcięte lub wyłączone, potrzebuje odpowiedniej, podwyższonej i przede wszystkim udokumentowanej niezawodności działania, a tym samym zapewnienia dostarczenia energii umożliwiającej wyzwolenie działania napędu bramy. Brak zadziałania klapy napowietrzającej nie tylko przyczynia się do braku skuteczności systemu oddymiania, ale powoduje niebezpieczne sytuacje podczas testów pożarowych i tym samym generuje poważne straty. Bramy i inne zamknięcia stanowiące klapy napowietrzające w systemach wentylacji pożarowej, które mają za zadanie udostępnić dopływ świeżego powietrza w warunkach pożaru, to niezwykle ważny, a zarazem, dość często bagatelizowany element systemu oddymiania. Brak dopływu świeżego powietrza niezbędnego do kompensacji gazów pożarowych ze strefy objętej pożarem powoduje obniżenie, a nawet brak skuteczności oddymiania, a w przypadku systemów mechanicznego oddymiania prowadzi do wystąpienia niebezpiecznego podciśnienia oraz przepływów powietrza o niebezpiecznych prędkościach (przeciągi).

Obowiązujące aktualnie regulacje prawne dot. ochrony przeciwpożarowej (art. 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) wskazują jednoznacznie, że zasilacz służący do zasilania urządzenia przeciwpożarowego musi być dopuszczony do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej i wymaga udokumentowanej ustawowej niezawodności działania w postaci świadectwa dopuszczenia wydanego przez CNBOP-PIB.

W celu spełnienia wymagań formalnych, na które coraz bardziej zwracają uwagę ubezpieczyciele na etapie wypłaty odszkodowania, zasilacze stosowane w klapach napowietrzających (w tym do napędów bram) muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12101-10 oraz muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB. Dla dobrego produktu, jest to warunek konieczny, ale nie wystarczający, gdyż dobry produkt powinien również uwzględniać dodatkowe wymagania m.in. takie jak niezawodność użytkowa czy ergonomia montażu.

Polskie certyfikowane rozwiązanie zasilania do systemów ppoż. UZS-230V-1kW-1F

W trakcie opracowania projektu zasilacza UZS-230V-1kW-1F powstało wiele założeń mających być udogodnieniem dla monterów oraz późniejszych konserwatorów, ale głównym wyzwaniem okazały się prace nad zaprojektowaniem takiej baterii akumulatorów, która będzie odpowiadała najczęściej występującym zastosowaniom, to jest przede wszystkim utrzyma wymaganą niezawodność w warunkach rzeczywistych, a zarazem będzie akceptowalna pod względem cenowym.

Obecnie na rynku dostępny jest szeroki asortyment akumulatorów  i towarzyszy temu presja do stosowania zamienników. Doświadczenie firmy EVER pokazuje, że spośród asortymentu akumulatorów dostępnych na rynku nie jest łatwo znaleźć akumulatory, które zachowują trwałość, tak jak określa to producent akumulatora w karcie produktu. Niemalże każdy z producentów zasilaczy lub innych urządzeń wyposażonych w akumulator stoi też przed dylematem, na ile należy pozostawić wybór akumulatorów, a tym samym odpowiedzialność za ten wybór odbiorcy. EVER, producent UZS-230V-1kW-1F, mając powyższe na uwadze, zastosował w swoim rozwiązaniu pakiet akumulatorów z jakością przez siebie gwarantowaną (każda sztuka jest poddawana szczegółowej, wnikliwej laboratoryjnej kontroli jakości). Akumulatory w zasilaczu są ładowane przez dość szybko, a dodatkowo ich wymiana jest łatwa dla użytkownika.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1438-CPR-0664 oraz świadectwo dopuszczenia nr 3741/2019 wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej dla zasilacza  UZS-230V-1kW-1F marki EVER potwierdzają spełnienie obowiązkowych wymagań prawnych, ale najlepszym gwarantem bezpieczeństwa, funkcjonalności  i komfortu  jest rzetelność firmy EVER poparta prawie trzema dekadami doświadczeń.

Szczegółowe informacje o produkcie firmy EVER dostępne są na stronie www.ever.eu/zasilanie-ppoz

Więcej na temat: