Niezależność i poprawa efektywności energetycznej, wyższa wartość inwestycji oraz brak opłat za prąd – to zyskasz dzięki zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych w swoim domu.

instalacja fotowoltaiczna vaillant z programem moj prad

Jeśli dodatkowo skorzystasz z programu Mój Prąd, dostaniesz zwrot 50% kosztów związanych z zakupem i montażem fotowoltaiki. Eksperci marki Vaillant radzą, jak skorzystać z programu. Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych to – poza znaczącymi oszczędnościami dla domu – wkład w troskę o środowisko. Dzięki takim zmianom zmniejszysz emisję spalin, a w efekcie poprawisz jakość powietrza. Już przez pierwsze dwa i pół miesiąca trwania programu Mój Prąd jego benefi cjenci uzyskali ponad 24,5 tys. MWh/rok zielonej energii, a przy tym zredukowali emisję CO2 o ponad 19 mln kg/rok. Udział w programie pozwala uzyskać zwrot z inwestycji w panele fotowoltaiczne nawet do 50% poniesionych kosztów. Budżet programu wynosi 1 mld złotych, co zakłada, że może z niego skorzystać nawet 200 tys. gospodarstw domowych. Program jest skierowany do osób fi zycznych (prosumentów), które wytwarzają prąd na własne potrzeby oraz mają podpisaną umowę z elektrownią – uregulowane kwestie związane z odprowadzaniem nadwyżek energii do sieci elektrycznej. Aby skorzystać z programu Mój Prąd, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

  • dokonanie zakupu i montażu instalacji PV (korzystanie z paneli fotowoltaicznych nie wcześniej niż od 23 lipca 2019 roku),
  • podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii,
  • zainstalowanie licznika dwukierunkowego prądu.
instalacja fotowoltaiczna vaillant z programem mój prąd

Dofinansowanie dotyczy paneli fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW, a całkowity zwrot kosztów zakupu nie może przekraczać 5 tys. złotych. Jeśli spełniasz powyższe warunki, możesz złożyć wniosek o udział w programie – wystarczy, że pobierzesz go ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wypełniony dokument wraz z fakturą za zakup i montaż fotowoltaiki, dowód zapłaty oraz dokument potwierdzający instalację licznika z danymi identyfi kacyjnymi umowy kompleksowej złóż w siedzibie NFOŚiGW lub wyślij pocztą.

Źródło: Vaillant