Detekcja wycieku wody oraz glikolu jest użyteczna jako ochrona i zapobieganie ewentualnym zniszczeniom wywołanym zalaniem pomieszczeń i urządzeń. System detekcji składa się z przewodu sensorowego lub sond punkowych oraz centrali monitorującej przekazującej informacje o wykryciu wycieku.To wszystko zapewnia system nVent RAYCHEM TraceTek.

Sygnalizacja zalania wodą i glikolem

W zaawansowanych centralach w przypadku kontaktu cieczy z przewodem sensorowym centrala załącza sygnalizowanie alarmem dźwiękowym a na wyświetlaczu urządzenia pojawia się komunikat z dokładnym odczytem odległości (do 1 metra), na której pojawił się wyciek. Moduł sygnalizacji i lokalizacji wycieków kontynuuje monitorowanie stanu czujników po powstaniu wycieku i ponowne alarmuje użytkownika, jeżeli w tym samym czasie pojawi się kolejny wyciek. Urządzenie wyposażone jest w wiele funkcji diagnostycznych. Wszystkie inne informacje o zdarzeniach w pracy systemu przechowywane są w jego pamięci. Moduł sygnalizacji i lokalizacji wycieków wyposażony jest w wyjścia przekaźnikowe które można wykorzystać jako dodatkowe możliwości informacji o zdarzeniu, sterować pompami lub zaworami.

Wykrywanie i detekcja wycieków wody z rur nad sufitem podwieszanym TT1100-OHP przewód sensorowy bezpośrednio pod rurami
Detekcja wycieków wody na podłodzeTT1000 przewód sensorowy na podłodze

Detekcja liniowa

Ponieważ przewód sensorowy może wykrywać objętość cieczy na całej swojej długości, skuteczność działania systemu jest zagwarantowana a wyciek zostanie wskazany w centrali z dokładnością do 1 metra nawet dla aplikacji o łącznej długości wielu kilometrów. Przewód wykrywa wyciek w miejscu jego powstania. Może być układany w różny sposób – zależnie od potrzeb użytkownika.

  • Przewody sensorowe detekcji wody są wielokrotnego użytku (po wysuszeniu).
  • Przewody sensorowe wyposażone są w konektory szybkiego montażu, dostępne w różnych długościach od 1 m do 30 m, można łączyć szeregowo.
  • Elastyczna budowa pozwala na ułożenie w najdogodniejszej konfiguracji lub szybkiej modyfikacji.

Zaawansowana sygnalizacja wykrywania nieszczelności wody i glikolu

Dostępne modele:

  • TT1000 przewód sensorowy - montaż na podłodze, pod podłogą podniesioną, dookoła zbiorników, w tacach ociekowych, w szachtach technicznych, itp.
  • TT1100-OHP przystosowany do montażu bezpośrednio pod rurami podwieszanymi i dookoła rur pionowych.
  • TT1100-OHP-THIN montaż w dwupłaszczowych rurociągach lub zbiornikach.
Zaawansowana sygnalizacja wykrywania nieszczelności wody i glikolu

Detekcja punktowa

Płaska sonda punktowa TT-FLAT-PROBE przeznaczona do wykrywania cieczy przewodzących prąd w określonych lokalizacjach. Montażu do podłogi albo w tacy. Jaskrawy pomarańczowy kolor sprawia widoczność zainstalowanego urządzenia w danym miejscu.

Moduły monitorujące i centralki alarmowe

Zaawansowana sygnalizacja wykrywania nieszczelności wody i glikolu
  • TTC-1 to moduł sygnalizacji alarmu z bez napięciowym wyjściem przekaźnikowym do wysterowania zdalnych centralek alarmowych lub lokalnych urządzeń alarmowych.
  • TTSIM-1, TTSIM-1A, TTSIM-2 służy do informowania o alarmie i miejscu wycieku; przeznaczony do rurociągów i podobnych instalacji. Zapewnia całodobowe monitorowanie i lokalizację wycieków z dokładnością do 1 m.
  • Centralka z ekranem dotykowym TT-TS12 udostępnia graficzny interfejs użytkownika do zarządzania i wyświetlania informacji z sieci maks. 250 obwodów wykrywania wycieków TraceTek. Monitorowana aplikacja może liczyć nawet 300 km sieci przewodów sensorowych a centrala wskaże wyciek z dokładnością do 1 metra.

www.tracetek.dolejsz.plx