Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie istotne zmiany dla wszystkich drabin, które mogą być wykorzystywane jako przystawne, a których długość przekracza 3 metry.

Fot. Fot. 1. Drabina przegubowa STABILO, funkcja przystawna. Fot.: KRAUSE

Nowe regulacje normy EN 131-1, w zasadniczej części, dotyczą obowiązku wyposażenia tych urządzeń w stabilizator, który zwiększa powierzchnię podparcia drabiny, a tym samym bezpieczeństwo użytkowników. Zmiany te, w kolejnym punkcie – EN 131-2, nakładają także na producentów szereg nowych wytycznych dotyczących wytrzymałości drabin oraz wprowadzają nowy podział drabin pod względem grupy użytkowników.

Czego dotyczą zmiany?

Zmiany, które wejdą w życie z początkiem przyszłego roku są dość kompleksowe i dotyczą wszystkich typów drabin, które mogą być używane w charakterze drabiny przystawnej, zarówno z punktu widzenia samych producentów, jak i ich użytkowników profesjonalnych. W zależności od określeń przyjętych przez producentów, mogą to być drabiny przystawne, rozsuwane, rozstawno-przystawne, a także wewnętrzne części drabin wielofunkcyjnych. Każda z nich, o ile jest przewidziana do użytkowania w wersji przystawnej, po przekroczeniu długości 3 metrów, musi być wyposażona w zamocowany na stałe stabilizator.
– Wchodzące w życie zmiany (punkt 131-2) wprowadzają także ścisły podział drabin na dwie grupy, uzależnione od rodzaju użytkownika. I tak, pierwszą grupę stanowią profesjonaliści, którzy korzystają z drabin w ramach wykonywanego zawodu, drugą zaś członkowie gospodarstw domowych. Nowe przepisy nakładają także na nas – producentów – szereg nowych, ostrzejszych wymagań, dotyczących prowadzonych na produktach badań wytrzymałościowych – wyjaśnia Marek Banach, ekspert firmy KRAUSE.

Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 stycznia 2018 r., każda drabina przewidziana do użytkowania w wersji przystawnej, po przekroczeniu długości 3 metrów, musi być wyposażona w zamocowany na stałe stabilizator.
Jego szerokość obliczana jest według poniższej formuły: (b1 + 0,1 x l1 + 2 x t)

gdzie:
b1 – długość prześwitu między profilami drabiny
l1 – długość drabiny w pozycji przystawnej
t – szerokość profilu drabiny

Kiedy wchodzą w życie?

Fot. Fot. 2. Drabina rozstawno-przystawna STABILO. Fot.: KRAUSE

Zmiany normy, o których mowa, opracowywane są na szczeblu europejskim od wielu miesięcy. Obecnie – do 31 grudnia 2017 r., znajdujemy się w okresie przejściowym, który z jednej strony daje szansę producentom drabin na dostosowanie produkcji do nowych wymagań, z drugiej zaś pozwala przedsiębiorcom przeprowadzić kontrolę dotychczas wykorzystywanych urządzeń pod kątem oceny ich bezpieczeństwa. A jak mają się zachować pracodawcy, którzy właśnie teraz chcą zainwestować w rozwój parku maszynowego? Czy na rynku dostępne są już drabiny wykonane według nowej normy? – Na rynku pojawiają się już stopniowo produkty spełniające wymogi nowej normy EN 131-1 i są one oznaczone stosowną naklejką. Dlatego w celu minimalizacji kosztów dostosowania zakupionych właśnie drabin do zmian przewidzianych nową normą, zachęcam do zwracania szczególnej uwagi na informacje pojawiające się na nabywanych produktach. Firma KRAUSE, już od 1 marca br. produkuje profesjonalne drabiny STABILO zgodnie z nowymi wymaganiami. Oferta jest praktycznie gotowa i za chwilę będzie dostępna na naszym rynku. Warto zaznaczyć, że od 1 grudnia br. będziemy sprzedawać już tylko drabiny wykonane według nowej normy – podpowiada ekspert producenta.

Kogo dotykają?

Nowe regulacje obejmują zarówno producentów drabin, jak i wszystkie przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze, które wykorzystują drabiny przystawne dłuższe niż 3 m jako element wyposażenia zakładu, służący pracownikom do pracy na wysokości. Co w praktyce zmiana ta oznacza dla przedsiębiorstw? Z jednej strony będą zobowiązani do odpowiedniego dostosowania obecnego parku maszynowego, z drugiej zaś do zakupu, po 1 stycznia 2018 r., drabin przystawnych zgodnych z wymaganiami nowej normy. Pracodawcy muszą więc przeprowadzić ewidencję posiadanych drabin przystawnych pod kątem nowych wymagań i, w razie konieczności, wyposażyć wskazane modele w odpowiedniej długości stabilizator - może zdarzyć się bowiem tak, że obecne będą niewystarczające lub nie będzie ich wcale. Producenci zaś, poza obowiązkiem wyposażania na stałe w stabilizator drabin wykorzystywanych jako przystawne, zobowiązani zostali, już na etapie projektowania urządzeń, do prowadzenia bardziej wymagających badań dotyczących ich wytrzymałości, zarówno pod kątem obciążeń, jak i intensywności użytkowania.

Podpowiedzi i porady

Wprowadzanie zmian w przepisach zawsze łączy się z pewnymi lękami i obawami ze strony podmiotów, których one dotyczą. Dlatego firma KRAUSE oferuje nie tylko swoim klientom, ale i wszystkim zainteresowanym podmiotom, pełne wsparcie informacyjne oraz kontrolne. – Dysponujemy szerokim wachlarzem porad: od oceny ryzyka posiadanych już urządzeń, poprzez prawidłowe dostosowanie ich do nowych wymagań, aż do kompleksowego doradztwa inwestycyjnego. Korzystamy z opracowanych przez nas list pytań kontrolnych, które zapewniają weryfikację parku maszynowego na najwyższym poziomie i pomagają przedsiębiorstwom uniknąć ryzyka odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Zachęcamy także do korzystania z prowadzonych przez nas szkoleń, dzięki którym wytypowane przez pracodawcę osoby, w swoich zakładach pracy, zdobywają wiedzę niezbędną do zarządzania parkiem maszynowym zgodnie z nowymi wymaganiami – podsumowuje Marek Banach.

Krause

Więcej na temat:


x