Powoli – ale systematycznie! – z roku na rok na naszych drogach rośnie ilość pojazdów elektrycznych.Obserwujemy również zwiększającą się liczbę publicznych i prywatnych stacji ładowania, stanowiących niezbędną infrastrukturę. Tempo rozwoju tego sektora, jak i zainwestowane w niego środki pozwalają domniemywać, że jest to trend, który będzie się nasilał w kolejnych latach. W przypadku instalacji nowych punktów i stacji ładowania niezwykle istotną sprawą są prawidłowo wykonane badania odbiorcze, aby nie dopuścić do użytku niesprawnego urządzenia. Kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników są również badania okresowe, przeprowadzane już podczas eksploatacji.

Więcej

Przed przeprowadzeniem pomiarów systemów uziemień i rezystywności gruntu, użytkownicy często zastanawiają się jakie przewody pomiarowe wybrać? Zazwyczaj problem leży w doborze parametrów przewodów pomiarowych, takich jak rodzaj żyły, rezystancji czy też długości, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa. Wspomniane powody zmartwień są jednak bezzasadne, ponieważ wszelkie wątpliwości rozwiązywane są przed producentów już na etapie projektowania mierników.

Więcej

To, że w wielu branżach warunki pracy wystawiają pracowników na zagrożenie ze strony groźnych dla zdrowia gazów, jest rzeczą powszechnie znaną. Dotyczy to szczególnie metalurgii,przemysłu chemicznego, paliwowego, wydobywczego czy samochodowego. Jednakże przeciętny Kowalski żyjący w dużym mieście i korzystający regularnie z podziemnych garaży przy budynkach użyteczności publicznej lub centrach handlowych również jest narażony na ryzyko kontaktu ze szkodliwymi gazami. Dlatego systemy detekcji LPG, CO oraz kilku innych gazów w podziemnych garażach, sprzężone z wydajnym systemem wentylacji mechanicznej, to dziśpodstawa bezpiecznego  korzystania z tych obiektów. Więcej

Kalibrator pętli prądowej zaworów 710 firmy Fluke został zaprojektowany,aby umożliwić użytkownikom szybkie i proste testowanieinteligentnych zaworów sterujących z obsługą komunikacji HART. Więcej

Zabezpieczenia odległościowe są elementami automatyki zabezpieczeniowej, które służą do wykrywania zwarć w liniach elektroenergetycznych. Ich działanie oparte jest na kryterium podimpedancyjnym, które bazuje na ocenie impedancji do miejsca zwarcia i na podstawie wyniku pomiaru określa czas działania zabezpieczenia. Zabezpieczenia te znajdują zastosowanie w sieciach przesyłowych i przesyłowo-rozdzielczych pracujących ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym, w których zwarcia mają charakter silnoprądowy. Nazwa zabezpieczenia odnosi się do zależności, która stanowi, że prąd zwarcia jest zależny od impedancji, a ta jest funkcją odległości do miejsca zwarcia. Więcej

Wyposażenie każdego elektryka jest dość podobne i zawsze składa się z kilku podstawowych przyrządów pomiarowych takich jak m.in. klasyczne mierniki parametrów instalacji elektrycznych. Od pewnego czasu listę tych przyrządów – swoistego „must have” - uzupełniają lokalizatory tras kablowych i ich uszkodzeń, przy czym trzeba tu wyraźnie rozróżnić między przyrządami stosowanymi dla przewodów zlokalizowanych w gruncie i przyrządami do lokalizacji tras przewodów w strukturze budynków. Więcej

Sercem detektora gazu jest sensor gazu – element reagujący na gaz. Powszechnie, w elektronicznych detektorach gazu, stosuje się 4 rodzaje sensorów: elektrochemiczne, katalityczne, absorpcyjne w podczerwieni (infrared) oraz półprzewodnikowe. W wyniku oddziaływania gazów sensory zmieniają swoje parametry elektryczne, które łatwo zmierzyć. Więcej

Szukasz podręcznego, zintegrowanego, wielofunkcyjnego miernika silników elektrycznych? Przedstawiamy nowy miernik Megger Baker MTR105. Najbardziej wszechstronny, wielofunkcyjny, podręczny miernik silników elektrycznych i generatorów. Więcej

Dzięki odpowiednim przyrządom pomiarowym można mierzyć podstawowe wielkości elektryczne oraz sygnały sterujące. Pomiary takie są konieczne nie tylko podczas diagnostyki instalacji oraz urządzeń elektrycznych ale również przy serwisowaniu systemów automatyki budynkowej i przemysłowej. Więcej

Fale dźwiękowe towarzyszą nam niemalże w każdym obszarze życia. Zmysł słuchu umożliwia nam odbieranie i analizowanie fal dźwiękowych w przedziale od 20 Hz do 20 kHz. Dzięki niemu możemy bez problemu wykonywać codzienne czynności i kontaktować się z ludźmi. Więcej

x